พิมพ์

38294417 2229027817112157 7438446953634988032 n

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าทีของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ในโอกาสเดินทางมาส่งมอบที่พักคอย จุดจอดรถโดยสารสาธารณะให้กับเทศบาลเมืองน่าน
เมื่อเร็วๆมานี้ ณ ป้ายรถโดยสารประจำทาง สวนสาธารณศรีเมือง นางสาวอรอนงค์ เนตรสวาสดิ์ ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชีย สถานีน่าน ทำการส่งมอบที่พักคอย จุดจอดรถโดยสารสาธารณะสายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้กับเทศบาลเมืองน่านเพื่อประชาชนและผู้โดยสารได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
          ทั้งนี้ผู้โดยสารที่สนใจรายละเอียดและโปรโมชั่นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่เค้าเตอร์ ของสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานน่านนคร หรือ call center โทรศัพท์ 02-515-9999 และ www.airasia.com

38264148 2229027803778825 1525732620179079168 n

38287565 2229027970445475 2388279855578873856 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th