38286846 2229020863779519 5467686564026908672 n

          นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขครั้งที่ 5 และแถลงข่าวประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.ร่วมกับ สมาคมเรือแข่ง จ.น่านและเทศบาลเมืองน่าน โดยมีพระเดชพระคุณ พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านฝ่ายเผยแผ่ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.น่าน เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องภูมินทร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

38257366 2229020740446198 3409059007627788288 n

38406561 2229020550446217 1396236036194959360 n

38454093 2229020833779522 3888690010005700608 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

Scroll to top