38242748 2229012103780395 5467778188564234240 n

          3 ส.ค.2561 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน “ดอกเสี้ยวขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างสุขภาพให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขัน โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าบ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้ปกครองและนักเรียน ต่างเดินพาเหรดเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมีนางรดา เพชรขัน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรง กล้าแสดงออกทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป 

38391808 2229012390447033 3916181305393414144 n

          เทศบาลเมืองน่านร่วมกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 3 โรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ดอกเสี้ยวขาวเกมส์ เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยในปีนี้เทศบาลเมืองน่านมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีนิสัยรักการออกกำลังกาย ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีของเยาวชน นอกจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆแล้ว ภายในงานได้จัดให้มีการประกวดกองเชียร์ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน

38294538 2229011930447079 1922457426460672 n

38047752 2229012420447030 2567308867163652096 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

123552
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
416
324
2045
119227
5952
10261
123552

Your IP: 54.172.234.236
2019-07-19 16:45
Scroll to top