38239132 2225580287456910 6042357156781490176 n

          1 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สองของโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่จังหวัดน่าน โดยในวันนี้มีการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ คลองเจ้าฟ้า บ้านพวงพยอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ดังกล่าว 

38036787 2225579850790287 3579111451664580608 n

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ศูนย์อำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ถือกำเนิดจัดตั้งขึ้นอันเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทาน แนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด”

38085979 2225579990790273 9130686749981278208 n

38218366 2225574830790789 881165252908023808 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

Facebook

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

ตัวนับผู้เยี่ยมชม

Today10
Yesterday207
This week217
This month811
Total811

Who Is Online

1
Online

2561-10-16
Scroll to top