38085314 2225430047471934 7700335517971251200 n

          1 ส.ค.2561 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดน่าน ” ภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดสดพระเนตร โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กล่าวถึงที่มาของโครงการ โดยมีนายสนิท ปัญญาวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดการตลาดสดบ้านพระเนตรและนายวิสุทธิ์ ไชยวงศ์ หัวหน้าบ้านบ้าน พระเนตร ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากเปิดงานอย่างเป็นทางการและคณะรณรงค์จาก ทสจ.น่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้าน(ทสม.) ร่วมรณรงค์ไปยังตลาดอภัยและตลาดตั้งจิตนุสรณ์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

38126929 2225433154138290 8878167158585032704 n

          ถุงพลาสติกบรรจุที่นิยมใช้สูงมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบายน้ำหนักเบาและราคาถูกถุงพลาสติกเป็น บรรจุภัณฑ์ที่ถูกใช้งานในระยะเวลาสั้นมาก แต่ใช้ระยะในการย่อยสลายได้ยาวนาน มากถึง 450 ปี จึงมีปริมาณขยะถุงพลาสติกสะสมและตกค้างเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ทุกภาคส่วน รวมทั้ง บริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุ ที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เนื่องจากจะเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จำเป็น และกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถูกมาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก โดยให้เร่งรัดการดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดกิจกรรม(“ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”)ภายใต้ โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครอง-ท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายลดปริมาณถุงพลาสติก หูหิ้วในตลาดสดลดลงร้อยละ 20 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้กล่องโฟมในตลาดสด ลดลงร้อยละ 50จังหวัดน่านโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านจึงได้จัดทำกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดน่าน”ภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าวขึ้น

38134373 2225430057471933 4713359271692075008 n

38137254 2225429867471952 413063617789820928 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

123537
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
401
324
2030
119227
5937
10261
123537

Your IP: 54.172.234.236
2019-07-19 16:23
Scroll to top