36963119 2186912094657063 1830784695307075584 n

          นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด“กาดบน”ตลาดสดเทศบาลเมืองน่านอย่างเป็นทางการพร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่านและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมาก

36879482 2186912067990399 8518948338899353600 n

          นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด“กาดบน”ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่าเทศบาลเมืองน่าน ได้ดำเนินการสนับสนุนพื้นที่ตลาดให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่แจ้งความประสงค์จะจำหน่ายสินค่า ณ บริเวณกาดบน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย “ตลาดประชารัฐ” ของรัฐบาลที่ต้องการให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ พร้อม ๆ กับพัฒนาพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หาบเร่แผงลอย วิสาหกิจชุมชน หรือร้านอาหาร รวมทั้ง ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายอีกด้วย ในอนาคตข้างหน้า เทศบาลเมืองน่าน จะผลักดันตลาดแห่งนี้ ให้ดำเนินการเป็นตลาดสีเขียว (Green Market) อย่างจริงจัง เช่น รณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน, ลดการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟม, มีการคัดแยกขยะ, การนำวัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังได้รณรงค์กิจกรรม “สะปายถุงผ้า ติ้วซ้า จ่ายกาด ลดภาวะโลกร้อน” เทศบาลเมืองน่านคาดหวังให้ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน (กาดบน) เป็นหนึ่งในตลาดทางเลือก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

36967613 2186912297990376 4221636338648088576 n

36865662 2186911901323749 7314561727243223040 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

072024
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
264
167
1202
25509
48115
9209
72024

Your IP: 34.203.213.116
2019-01-17 17:09
Scroll to top