36963119 2186912094657063 1830784695307075584 n

          นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด“กาดบน”ตลาดสดเทศบาลเมืองน่านอย่างเป็นทางการพร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่านและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมาก

36879482 2186912067990399 8518948338899353600 n

          นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด“กาดบน”ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่าเทศบาลเมืองน่าน ได้ดำเนินการสนับสนุนพื้นที่ตลาดให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่แจ้งความประสงค์จะจำหน่ายสินค่า ณ บริเวณกาดบน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย “ตลาดประชารัฐ” ของรัฐบาลที่ต้องการให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ พร้อม ๆ กับพัฒนาพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หาบเร่แผงลอย วิสาหกิจชุมชน หรือร้านอาหาร รวมทั้ง ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายอีกด้วย ในอนาคตข้างหน้า เทศบาลเมืองน่าน จะผลักดันตลาดแห่งนี้ ให้ดำเนินการเป็นตลาดสีเขียว (Green Market) อย่างจริงจัง เช่น รณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน, ลดการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟม, มีการคัดแยกขยะ, การนำวัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังได้รณรงค์กิจกรรม “สะปายถุงผ้า ติ้วซ้า จ่ายกาด ลดภาวะโลกร้อน” เทศบาลเมืองน่านคาดหวังให้ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน (กาดบน) เป็นหนึ่งในตลาดทางเลือก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

36967613 2186912297990376 4221636338648088576 n

36865662 2186911901323749 7314561727243223040 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

096652
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
335
999
94069
5635
6816
96652

Your IP: 3.91.157.213
2019-04-25 00:07
Scroll to top