36916357 2185584441456495 6992153766581501952 n

          9 กรกฎาคม 2561 ที่ บริเวณกำแพงเมือง-คูเมือง จังหวัดน่าน นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม "เมืองน่าน” ขณะที่ยาบสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นผู้กล่าวตอนรับผู้ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงวุฒิด้านวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บุคลากรเทศบาลเมืองน่าน สื่อมวลชนจากส่วนกลาง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ ดังกล่าว

36229577 2185584448123161 1715298067009241088 n

          สืบเนื่องจากกำแพงเมือง-คูเมือง เมืองน่าน มีอายุยาวนานหลายร้อยปี ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม อีกทั้ง ณ ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นแล้ว กรมธนารักษ์ จึงมีแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มิติด้านสังคม ในการบริหารทรัพย์สิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา และบริหารจัดการที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ได้อย่างถูกต้อง และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มองค์กร หันมาสนใจและให้ความร่วมมือในการช่วยกันบำรุงรักษา ป้องกันระงับยับยั้งการบุกรุกทำลายกำแพงเมือง-คูเมือง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ให้คงสภาพแวดล้อมที่ดีสืบต่อไป

36844830 2185584201456519 3930169760473415680 n

          ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม "เมืองน่าน” ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในการเปิดป้ายสื่อความหมาย (Interpretation Sign) กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งภายในป้ายจะมีแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวของพื้นที่เมืองเก่าน่าน และข้อมูลเบื้องต้นของกำแพงเมือง-คูเมือง จากนั้นกรมธนารักรักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม "เมืองน่าน” ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน

36847754 2185584461456493 7480412756961656832 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

096671
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
335
1018
94069
5654
6816
96671

Your IP: 3.91.157.213
2019-04-25 00:39
Scroll to top