36327610 2168262669855339 3239085694068457472 n

          นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและกิจกรรมเตรียมความพร้อมชุมชนกองทุน แม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านดอนแก้ว ประจำปี 2561 ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดิน ที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

          29 มิ.ย.2561 ณ ศาลาวัดดอนแก้ว นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและกิจกรรมเตรียมความพร้อมชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านดอนแก้ว ประจำปี 2561 ดำเนินกิจกรรมโดยงานพัฒนาชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน บทบาทของตำรวจและประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสที่ ปี 2561 ชุมชนบ้านดอนแก้วได้รับการเสนอเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.น่าน ทั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนบ้านดอนแก้วในการนี้ด้วย

36346021 2168253703189569 8690005461686026240 n

          ปัจจุบันสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม" ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่ามีเด็กและเยาวชน และประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีก เช่น เด็กและเยาวชน เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ การสร้างการยอมรับ กล้าทำในสิ่งที่ท้าทาย การชักจูง และการหลอกลวง เป็นต้น ดังนั้น เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอ ต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการรู้โทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดอย่างเหมาะสม การรู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดิน ที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

36389654 2168253716522901 9006127389817700352 n

36373801 2168264863188453 3369642366175543296 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

082820
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
210
197
1527
79315
6219
52692
82820

Your IP: 34.229.194.198
2019-02-22 15:19
Scroll to top