พิมพ์

34720356 2134356626579277 4014985202676793344 n

          7 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

34539906 2134356653245941 5349844674448195584 n

34701405 2134356606579279 8049306605818216448 n

34745884 2134356739912599 963596691909378048 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th