33365696 2118865628128377 4408902715254505472 n

          ที่ คลองเปรมประชาราษฎร์ จังหวัดน่าน ทหาร ชาวบ้าน และ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกระทำความดีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทหารจาก มณฑลทหารบกที่ 38 ม.พัน10 ม.พัน 15 นำกำลังพลกว่า 150 นาย นักศึกษาวิชาทหาร 50 นาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน รวมทั้งหมดกว่า 300 คน เข้าเร่งขุดลอกคูคลองสาธารณะ บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจ เนื่องจากพบว่า ในลำคลองดังกล่าว ซึ่งมีความยาวประมาณ 800 เมตร ลึก 3 เมตร มีวัชพืชขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมากอย่างหนาแน่น อาทิ ผักตบชวา และไมยราบยักษ์ ทำให้เกิดน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่คนในชุมชน และเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ขณะนี้ระดับน้ำสูงประมาณกว่า 1 เมตร ลำคลองดังกล่าวนั้น เป็นทางน้ำไหลผ่านไปยังชุมชนใกล้เคียง อาทิ บ้านประตูปล่อง และชุมชนบ้านช้างเผือก และคลองดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ของสวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนในชุมชนได้ร่วมใจกันจัดพื้นที่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทางบนถนนเปรมประชาราษฎร์ และให้เกิดสวยงาม เพิ่มให้มีการไหลเวียนของน้ำในลำคลองคล่องตัวคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในแต่ละปีช่วงหน้าฝน มักจะมีปัญหาน้ำไหลหลากเข้าสู่คลอง จนเป็นเหตุให้ไม่มีทางระบายน้ำ จนเกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนในชุมชนหมู่บ้านอีกด้วย 

33167900 2118866158128324 8149841018439598080 n

          นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ ทหาร มทบ.38 ม.พัน10 และ ม.พัน15 ยังได้นำรถประกอบอาหาร มาทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เข้ามาช่วยงานขุดลอกคลอง และ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณ นี้อีกด้วย

33377706 2118865331461740 3017568082852839424 n

33524369 2118865454795061 8807005632164003840 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top