32228727 2102815433066730 4862110765294813184 n

          ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เข้าหารือนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเมืองน่าน กรณี หารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) Nan Community Center for Cultural and Cycle Tourism (Long Nan Center) ซึ่งมีที่ตั้งบริเวณพื้นที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ พื้นที่ติดกับข่วงเมืองน่านและวัดภูมินทร์ ศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 3 โครงการนำร่อง ได้แก่ การจัดสร้างศูนย์ล่องน่าน การดำเนินโครงการไฟฟ้าส่องสว่างให้กับโบราณสถานในพื้นที่เมืองเก่าน่าน และการจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ( TFCP) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเทศบาลเมืองน่าน

32226733 2102815423066731 6032660834319073280 n

32202730 2102815493066724 3960838403947233280 n

32332192 2102814946400112 4328453021408165888 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

082826
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
216
197
1533
79315
6225
52692
82826

Your IP: 34.229.194.198
2019-02-22 15:27
Scroll to top