30725616 2075037309177876 5883885940300519743 n

          จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายน้ำสรงและผ้าแพรทิพย์พระราชทาน พระหลักเมืองน่านในโอกาสสมโภชครบรอบการสถาปนาพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมืองเป็นปีที่ 230 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี ในการนี้นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมพิธีสำคัญเนื่องในวันพญาวันดังกล่าว
          วันที่ 15 เมษายน 2561 ที่ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน โดยคณะกรรมการดำเนินงานฉลองสมโภชพระหลักเมืองน่าน ครบ 230 ปีพิธีถวายน้ำสรงและผ้าแพรทิพย์พระราชทาน แด่ศาลพระหลักเมืองน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีฯ พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนผู้สนใจ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

30726691 2075037339177873 8790086152333996039 n

          พิธีถวายน้ำสรงและผ้าแพรทิพย์พระราชทาน แด่ศาลพระหลักเมืองน่าน เพื่อน้อมเกล้าฯ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่มีคู่กับประเพณีบวงสรวงสมโภชพระหลักเมืองน่านประจำปี ซึ่งมีมานาน เช่นการแข่งขันตีกลองปูจา กลองแอว กลองสะบัดชัย และการฟ้อนล่องน่านถวายสักการบูชาพระหลักเมืองน่าน การฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเมืองน่าน ที่จะเลือนหายไป เช่นการจัดทำต้นดอกพุ่มเทียนด้วยการแทงหยวก สำหรับบูชาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแห่ครัวทานเข้าวัดตามแบบอย่างโบราณกาล โดยไม่ต้องมีการแข่งขันชิงรางวัล เป็นต้น โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 เมษายน 2561 ณ ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

30740509 2075037195844554 7943422118009429183 n
          ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรง ผ้าแพรทิพย์ถวายพระหลักเมืองน่าน กับผ้าไตร 1 ไตร ถวายประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา งานฉลองสมโภชพระหลักเมืองน่าน ครบ 230 ปี ณ ศาลพระหลักเมืองน่าน ในวันที่ 15 เมษายน 2561 นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายภาคส่วนได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีบวงสรวงสมโภชพระหลักเมืองน่าน ให้สืบทอดตลอดไป

30739583 2075037052511235 5777137619723594078 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

Scroll to top