30712469 2072164509465156 430130536814080471 n

          บรรยากาศถนนข้าวแต๋นปลอดเหล้า-เบียร์ และบรรยากาศขบวนแห่จากชุมชนต่างๆในประเพณีสงกรานต์ จ.น่าน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดสงกรานต์ "นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้คงสืบไว้สืบไป ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น พิธีสรงน้ำพระราชทานฯ พระเจ้าทองทิพย์ ณ วัดสวนตาล การประกวดซุ้มเล่นน้ำวัฒนธรรม ปลอดเหล้า-เบียร์ของแต่ละชุมชน ขบวนแห่นางสงกรานต์และการประกวดนางสงกรานต์ 2561 การแข่งขันบ้องไฟดอก พิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่าน พิธีสืบชะตาหลวง เมืองน่านวันพญาวัน ณ วัดมิ่งเมือง ชมการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ละครซอ การแข่งขันตีกลองแอว ตีกลองสะบัดชัย แข่งขันตีกลองปูจา ณ วัดมิ่งเมือง และการแข่งขันบ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) ณ สนามยิงปืนบ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน

30706733 2072164326131841 1743352581527610868 n

30728347 2072159796132294 4622196911976228461 n

30714629 2072164646131809 8908969753797701516 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

Scroll to top