30709989 2072152226133051 6490013665909574088 n

          พสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ประกอบพิธี สรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์ พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

30714661 2072154382799502 3839772776955941923 n
          ที่วัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน ได้นำข้าราชการ ทหารตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดน่านร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ และทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาเมือง พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้คงสืบไว้ต่อไป วันนี้ (13 เมษายน) คนเมืองถือว่าเป็นวันสังขาลล่องตามประเพณีล้านนาไทยแต่เดิมมา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับวัดสวนตาล สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราว พ.ศ.1955 เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ ในบริเวณที่เป็นสวนตาลหลวง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว พระเจ้าติโลกราช แห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1993 เพื่อแสดงถึงชัยชนะ ที่พระองค์สามารถยึดเมืองน่านไว้ในพระราชอำนาจ โดยมีพุทธศาสนิกชนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตร เกือบ 15,000 คน ในทุกๆ ปีใหม่ ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ของชาวจังหวัดน่าน จะจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงเป็นประจำทุกปี เพราะชาวน่านเคารพนับถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองน่าน เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดี ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

30711148 2072154552799485 6335864187804539470 n

30710544 2072154179466189 1912615087522440525 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

Scroll to top