30706451 2072136186134655 3871189503997691050 n

          เทศบาลเมืองน่าน จัดขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยัง วัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน มี คณะหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนชาวน่าน แต่งกายชุดพื้นเมืองน่าน และเสื้อลายดอก เข้าร่วมขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสำหรับใช้สรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์อย่างยิ่งใหญ่ นำโดย นายสุรพล เธียรสูตร เป็นผู้แทนพระองค์ในการสรงน้ำพระราชทานฯ พระเจ้าทองทิพย์ ภายในพระอุโบสถวัดสวนตาล พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่

30710176 2072136479467959 1039783684494028513 n

          วัดสวนตาลสร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อราว พ.ศ.1955 เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองน่านด้านพิศเหนือ ในบริเวณที่เป็นสวนตาลหลวง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทองทิพย์ ปัจจุบันมีอายุเกือบ 600 ปี เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว พระเจ้าติโลกราช แห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1993 เพื่อแสดงถึงชัยชนะ ที่พระองค์สามารถยึดเมืองน่าน ไว้ในพระราชอำนาจ โดยในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ชาวน่าน จะจัดงานนมัสการ และสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงเป็นประจำทุกปี เนื่องจากพระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประชาชนชาวน่าน และเป็นประเพณีสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน

30713986 2072136716134602 2421854740097292658 n

30710708 2072136169467990 6881023819532500146 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

106060
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
110
178
288
103925
7253
7790
106060

Your IP: 54.87.61.215
2019-05-27 07:57
Scroll to top