30531462 2067123586635915 5052696101610166352 n

          10 เม.ย.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ พร้อมด้วย นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมือง และนางลัดดา ฝายนันชัยรองปลัดเทศบาลเมืองน่าน น่านทั้งในส่วนของเทศบาลเมืองน่านและผู้แทนจากหน่วยงานภาคี อาทิ มทบ.38 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน สภาวัฒนธรรม จ.น่าน สภาวัฒนธรรม อ.เมืองน่าน สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน ททท.สำนักงานแพร่ ฯลฯ โดยทุกฝ่ายมีความพร้อมในทุกๆด้านและขอเชิญชวนชาวน่านและนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ นุ่งผ้าเมืองปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.2561 ณ สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถาน วัดวาอารามในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน

30443258 2067123596635914 5280237197920895767 n

-วันที่ 12.เม.ย.61 เวลา 16.00 น.ขบวนแห่น้ำสรงพระเจ้าทองทิพย์พระราชทานฯ จากข่วงเมืองน่าน เวลา 18.00 น.ประกอบพิธีสมโภชน้ำสรงพระราชทานฯของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสวนตาล
-วันที่ 13 เม.ย.61 เวลา 6.00 น.พิธีสรงน้ำพระราชทานฯ พระเจ้าทองทิพย์ ณ วัดสวนตาล
-วันที่ 13 เม.ย.61 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ประกวดซุ้มเล่นน้ำวัฒนธรรม ปลอดเหล้า-เบียร์ 
-วันที่ 13 เม.ย.61 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขบวนแห่นางสงกรานต์และทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน 
-วันที่ 13 เม.ย.61 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปพบกับการประกวดนางสงกรานต์ 2561 ณ วัดสวนตาล 
-วันที่ 14 เม.ย.61 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปการแข่งขันบ้องไฟดอก ณ วัดสวนตาล
-วันที่ 15 เม.ย.61 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ขบวนแห่/ลงทะเบียน/จับวานลำดับการแข่งขันบ้องไฟขึ้น(บ้องไฟเผ่าดำ) ณ วัดสวนตาล 
-วันที่ 15 เม.ย.61 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป พิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่านและพิธีสืบชะตาหลวง เมืองน่านวันพญาวัน ณ วัดมิ่งเมือง เวลา 19.30 น.เป็นต้นไปชมการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ละครซอ การแข่งขันตีกลองแอว ตีกลองสะบัดชัยและแข่งขันตีกลองปูจา ณ วัดมิ่งเมือง
-วันที่ 16 เม.ย.61 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป การแข่งขันบ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) ณ สนามยิงปืนบ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์
ด้านพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561 ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ จังหวัดน่าน ดำเนินงานโดย เทศบาลเมืองน่าน สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองน่านร่วมกับ สสส . และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรม ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้า-เบียร์ (บนถนนสมุนเทวราช) 

30531170 2067123889969218 5142500868620991424 n

กิจกรรมระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 61 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ประกอบด้วย การประกวดชุ้มเล่นน้ำเยาวชนและชุมชน กิจกรรมการแสดงทางดนตรีและวงค์ดนตรีเยาวชน ได้แก่

1.ศิลปินชายชื่อกานต์ 2.วงดนตรี รร.น่านคริสเตียนศึกษา ( THE DREAM ) 3.วงดนตรี รร. สา ( SA BAND)
4.วงแบล็คเมล์ เมย์ จาก สสส.
5.บูท ดีเจ.สสส. การเต้น B-BOY และการแสดงอื่นๆอีกมากมาย
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน

โทร 054-710234 ต่อ 138 และ 139 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

30581274 2067123729969234 9107699356529484835 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

Scroll to top