30516579 2066967153318225 5693500958166104499 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เชิญชวนชาวน่านและนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ นุ่งผ้าเมืองปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.2561 ณ สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถาน วัดวาอารามในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน


-วันที่ 12.เม.ย.61 เวลา 16.00 น.ขบวนแห่น้ำสรงพระเจ้าทองทิพย์พระราชทานฯ จากข่วงเมืองน่าน เวลา 18.00 น.ประกอบพิธีสมโภชน้ำสรงพระราชทานฯของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสวนตาล
-วันที่ 13 เม.ย.61 เวลา 6.00 น.พิธีสรงน้ำพระราชทานฯ พระเจ้าทองทิพย์ ณ วัดสวนตาล
-วันที่ 13 เม.ย.61 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ประกวดซุ้มเล่นน้ำวัฒนธรรม ปลอดเหล้า-เบียร์ 
-วันที่ 13 เม.ย.61 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขบวนแห่นางสงกรานต์และทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน 
-วันที่ 13 เม.ย.61 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปพบกับการประกวดนางสงกรานต์ 2561 ณ วัดสวนตาล 
-วันที่ 14 เม.ย.61 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปการแข่งขันบ้องไฟดอก ณ วัดสวนตาล
-วันที่ 15 เม.ย.61 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ขบวนแห่/ลงทะเบียน/จับวานลำดับการแข่งขันบ้องไฟขึ้น(บ้องไฟเผ่าดำ) ณ วัดสวนตาล 
-วันที่ 15 เม.ย.61 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป พิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่านและพิธีสืบชะตาหลวง เมืองน่านวันพญาวัน ณ วัดมิ่งเมือง เวลา 19.30 น.เป็นต้นไปชมการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ละครซอ การแข่งขันตีกลองแอว ตีกลองสะบัดชัยและแข่งขันตีกลองปูจา ณ วัดมิ่งเมือง
-วันที่ 16 เม.ย.61 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป การแข่งขันบ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) ณ สนามยิงปืนบ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์

30581456 2066967173318223 866085097648869021 n
         

          ด้านพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561 ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ จังหวัดน่าน ดำเนินงานโดย เทศบาลเมืองน่าน สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองน่านร่วมกับ สสส . และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรม ถนนข้าวแต๋น ปลอดเหล้า-เบียร์ (บนถนนสมุนเทวราช) กิจกรรมระหว่างวันที่ 131-5 เมษายน 61 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ประกอบด้วย ประกวดชุ้มเล่นน้ำ เยาวชนและชุมชน กิจกรรมแสดงทางดนตรีเยาวชนได้แก่ 
1.ศิลปินชายชื่อกานต์ 2.วงดนตรี รร.น่านคริสเตียนศึกษา ( THE DREAM ) 3.วงดนตรี รร. สา ( SA BAND)
4.วงแบล็คเมล์ เมย์ จาก สสส.
5.บูท ดีเจ.สสส. การเต้น B-BOY และการแสดงอื่นๆอีกมากมาย


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน

30530453 2066975009984106 2470378190057829707 n

30581413 2066975173317423 5720744928810489949 n

 

โทร 054-710234 ต่อ 138 และ 139 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top