30516029 2065654120116195 1994043619915646069 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานปิดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเยาวชนและประชาชน รุ่นที่ 2

30572273 2065654346782839 1607925041062878910 n

30414722 2065654163449524 6483581446492494270 n

30415573 2065656150115992 5396247971230150162 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top