29683466 2060801397268134 3206413403380474120 n

          จังหวัดน่านจัดพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านและนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดมิ่งเมือง โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และถวายราชสดุดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ทั้งนี้ จังหวัดน่านร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนจำนวน 64 รูป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เป็นโครงการที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในทุกพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการให้มากที่สุด ด้วยการเข้ามาบรรพชาอุปสมบท การบวชศีลจาริณี รวมทั้งการร่วมสนับสนุนกำลังกาย กำลังทรัพย์ และร่วมดำเนินโครงการตามกำลังศรัทธาของตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 ซึ่งจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานองค์ภาครัฐ เอกชน และประชานทั่วไป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป

30124577 2060801567268117 2818224122354813101 n

29791623 2060801767268097 4346500236442744686 n

29683884 2060801403934800 7612172803576220601 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

106020
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
178
248
103925
7213
7790
106020

Your IP: 54.87.61.215
2019-05-27 06:59
Scroll to top