29541377 2051559718192302 3301449411254189753 n

          28 มีนาคม 2561 นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานปิดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเยาวชนและประชาชน รุ่นที่ 1 และเปิดโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำ ของเยาวชนและประชาชน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เสริมสร้างทักษะ ตะโกน โยน ยื่นและข้อควรรู้สำหรับเด็กและเยาวชนป้องกันปัญหาการจมน้ำในเด็ก

29542244 2051559714858969 6932285004154846399 n

          ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเปิดเผยกับทีมข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่านว่า เทศบาลเมืองน่านดำเนินการตามโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นการต่อเนื่อง สำหรับปี 2561 โดยจัดอบรมรุ่นที่ 1 อายุ ตังแต่ 9 ปี ถึง 10 ปี ขึ้นในระหว่างวันที่15-25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา น. ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและ เปิดโครงการ รุ่นที่ 2 โดยกำหนดอายุ ตั้งแต่ 11 ปี ถึง 12 ปี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (เฉพาะวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 และวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 งดการฝึกอบรมฯ เนื่องจากสระปิดทำการฯ) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีทักษะในการว่ายน้ำสามารถว่ายน้ำเป็น ช่วยเหลือตัวเองได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่จะพัฒนาตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้หลีกไกลจากสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวง รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม ที่กองการศึกษาเทศบาลเมือง โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 139

29543015 2051559488192325 1731873149290919633 n

29542173 2051563684858572 1770861563579788122 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top