29497860 2044810282200579 394836320817768797 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขัน กีฬาเปตอง ในการนี้นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมมอบของที่ระลึก สัญลักษณ์นำโชค "น้องโคนนท" ให้แก่นักกีฬาด้วย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ณ สนามเปตอง อบจ.น่าน โดยได้ทำการมองเหรียญรางวัลประเภท เดี่ยวหญิง เหรียญทองได้แก่ จ.มุกดาหาร เหรียญเงินได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา และเหรียญทองแดงได้แก่ จ.สมุทรปราการและจังหวัดสงขลา (22 มี.ค.2561)

29497764 2044810445533896 1887241062553108338 n
29511884 2044810485533892 1484235454545486570 n

29541902 2044810145533926 4803351183369818629 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top