29541009 2044799092201698 4631082639296515892 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร ปันจักสีลัต (Pencak Silat) เป็นคำที่มาจากภาษาอินโดนีเซีย หมายถึงศิลปะการป้องกันตัวเป็นการต่อสู้ด้วยมือเท้าเปล่า เน้นให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงาม

29511577 2044799432201664 1393758838795027499 n

29511734 2044801478868126 4834482694625349161 n

29497655 2044799235535017 1000175740486010864 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top