29101409 2030686026946338 3027846522847507387 n

          สโมสรไลอ้อนส์สากล ภาค 310 เอ 2 และ สโมสรไลอ้อนส์น่าน ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เล่มพระราชทาน เพื่อมอบให้โรงเรียนในสังกัด สพป. น่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการ น่าน เขต 1 เป็นประธานในพิธีโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเป็นตัวแทนรับมอบ โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

29062883 2030686030279671 5357134060762116953 n

29062581 2030686193612988 7983608059798725044 n

29101602 2030685930279681 7367994906409499950 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top