พิมพ์

28168732 2007427209272220 5536457376667105586 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเปิดเผยกับทีมข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่านว่าเทศบาลเมืองน่านเตรียมดำเนินการตามโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ดังนี้ รุ่นที่ 1 โดยกำหนดอายุ ตังแต่ 9 ปี ถึง 10 ปี ขึ้นในระหว่างวันที่ 15-25 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (เฉพาะวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 งดการฝึกอบรมฯ เนื่องจากสระปิดทำการฯ) และรุ่นที่ 2 โดยกำหนดอายุ ตั้งแต่ 11 ปี ถึง 12 ปี ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (เฉพาะวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 และวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 งดการฝึกอบรมฯ เนื่องจากสระปิดทำการฯ) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีทักษะในการว่ายน้ำสามารถว่ายน้ำเป็น ช่วยเหลือตัวเองได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่จะพัฒนาตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้หลีกไกลจากสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวง
          เทศบาลเมืองน่าน จึงขอประกาศเชิญชวนผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ประชาชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน สมัครเข้าร่วมกิจการฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำ “โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็ก เยาวชนและประชาชน” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 โดยเปิดรับสมัคร แต่วันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาในราชการเท่านั้น ณ กองการศึกษาเทศบาลเมือง โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 139

27973899 2007427125938895 3637466298877066932 n

28056594 2007427129272228 8203735144417899745 n

28167142 2007427359272205 9200270170063092092 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th