28277248 2007416932606581 5841649765004949167 n

          21 ก.พ. 2561 ณ.ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ธรรมราช ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน นางวัลภารัตน์ มีชำนาญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.น่าน นางศิริรัตน์ มณเฑียร คณะกรรมการกองทุน สปสชง นางชุติมา ณ น่าน คณะทำงานกองทุน สปสช. นางวารีธร จินดาวรรณ หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัยร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษางานจาก รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร นำโดยนางกนกวรรณ เส็งคำภา ผช.ผอ. รพ.บ้านแพ้ว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของเทศบาลเมืองน่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีการดำเนินกิจกรรมระบบการดุแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

27973742 2007416609273280 661815631790818473 n

          พร้อมกันนี้ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้บรรยายพิเศษกรณีการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่า ที่มีชีวิต”Nan The city of Happiness : A Lively Old Town หลังจากที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A safe Community) จากองค์กรอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี พ.ศ.2556 และล่าสุดได้รับการประกาศยกย่อง จากอาเซียนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Asean ESC Award 2017) และรางวัลมาตรฐานอาเซียนด้านเมืองที่มีความสะอาด (ASEAN Clean Tourist City Standard 2018-2020) ด้วยนโยบายสร้างความสุขให้พลเมืองเมืองน่าน ก้าวย่างจากเมืองน่านน่าอยู่ สู่ น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต (Nan The City of Happiness : A Lively Old Town) ประกอบด้วยพันธกิจ 6 ด้าน ได้แก่ เมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีศิลปวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงาม เมืองปลอดภัย เมืองสังคมคุณภาพธรรมภิบาล และเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ขณะที่นางวารีธร จินดาวรรณ หน.ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย ได้ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนกรณีการดำเนินกิจกรรมระบบการดุแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ด้วย

28055809 2007416615939946 6276186551637363497 n

          ตามที่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอบ้านแพ้วได้จัดทำโครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2561 ขึ้น โดยได้เข้าแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองน่าน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ กำหนดทิศทางกระบวนการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Team Care) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคลากร หน่วยงานและประชาชนดดยเฉพาะผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไป

28168088 2007416792606595 850072156149285642 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

082772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
162
197
1479
79315
6171
52692
82772

Your IP: 34.229.194.198
2019-02-22 14:04
Scroll to top