28058710 1999980746683533 9220020307056182479 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมือน่าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่าน เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมตรวจตามร้านค้าและบ้านเรือนไม้เก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นย่านตลาด ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีผู้คนจับจ่ายซื้อของและมีการประกอบพิธีในไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีการธูป จุดประทัด ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง อาจมีผลให้เกิดอัคคีภัย รวมทั้งให้คำแนะนำระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่างๆ หลังจากที่มีการประกอบอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการ ตรวจสอบและปิดแก๊สให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ทางเทศบาลได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และ รถบรรทุกน้ำ สามารถออกดับไฟได้ทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์ เหตุเพลิงไหม้หรือฉุกเฉิน โทรแจ้ง 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

27858861 1999980743350200 3816983769209936691 n27857925 1999980876683520 6499758558767729125 n

27971659 1999980740016867 7074128142147129361 n

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น/ข่าว – ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top