กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

Latest 20 threads of all forums

27751645 1991644397517168 7925458149102704865 n

          8 ก.พ. 2561 ณ.ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับคณะศึกษางานจาก อบต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี นำโดยนายฉลวย อินทร์ชัย นายก อบต. เจริญธรรม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน เทศบาลเมืองน่าน
          พร้อมกันนี้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้บรรยายพิเศษกรณีการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต”Nan The city of Happiness : A Lively Old Town หลังจากที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A safe Community) จากองค์กรอนามัยโลก (WHO) และล่าสุดได้รับการประกาศยกย่อง จากอาเซียนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Asean ESC Award 2017) และรางวัลมาตรฐานอาเซียนด้านเมืองที่มีความสะอาด (ASEAN Clean Tourist City Standard 2018-2020) ด้วยนโยบายสร้างความสุขให้พลเมือง เมืองน่าน ก้าวย่าง จากเมืองน่านน่าอยู่ สู่ น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต (Nan The City of Happiness : A Lively Old Town) ประกอบด้วยพันธกิจ 6 ด้าน ได้แก่ เมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีศิลปวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงาม เมืองปลอดภัย เมืองสังคมคุณภาพธรรมภิบาล และเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 

27858733 1991643374183937 1028246404363730400 n

          องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้มีโลกทัศน์ และประสบการณ์เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะผู้บริหาร อบต.สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.สระบุรี จ.น่านและจังหวัดใกล้เคียงระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ.2561 จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมืองของเทศบาลเมืองน่านในโอกาสดังกล่าว

27749936 1991643484183926 7230929310290808260 n

27857882 1991644390850502 5821893595645561426 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

105509
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
212
422
1584
101744
6702
7790
105509

Your IP: 34.204.0.181
2019-05-24 18:47
Scroll to top