27331953 1983320728349535 8300361646258697975 n

          เทศบาลเมืองน่านประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน หรือที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ก.พ. 2561 รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ถึง 3 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 054-710234 ต่อ 139 สิ่งที่เด็กจะได้รับ : ครูผู้สอนที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ,อาหารกลางวัน, อาหารเสริมนม, เครื่องนอนและของใช้ส่วนตัว,และอื่นๆอีกมากมาย (เรียนฟรี..!)

27459095 1983320075016267 6253972337564417764 n

27073260 1983320298349578 4192797229896662414 n

27072796 1983320078349600 8242498142899937484 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top