26814755 1967931436555131 5411539578026060165 n

          ตามที่เครือข่ายชาวนาจังหวัดน่าน ได้มีการรวมตัวกัน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพของข้าว จากการผลิตเพื่อบริโภค มาเป็นการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมี มูลนิธิฮักเมืองน่าน เป็นผู้ประสานงาน ปัจจุบันมีการจดทะเบียนเป็นเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและสัตว์ พันธุ์ดีจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีเพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อให้เกษตรกรในกลุ่มฯ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ การเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่สามารถยกระดับจากเกษตรกรทั่วไป เป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งมีเครือข่ายทั้งหมด 11 เครือข่าย คือ1) กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์บ้านน้ำพาง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม2) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง 3) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน4) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเขื่อนแก้ว ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน5) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนมูลพัฒนา ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านปัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง7) กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาเคียน ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา8) กลุ่มทำนาปลอดสารพิษบ้านบุญเรือง-ขึ่ง ตำบลไหล่น่าน และตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา9) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง10) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าอ้อย ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข11) กลุ่มโรงเรียนขาวนาบ้านกลางเวียง-ปงสนุก ตำบลกลางวียง อำเภอเวียงสา

26814857 1967931296555145 166507733892301982 n

          ในการจัดกิจกรรม “ข้าวใหม่ ปลามัน” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ สืบสานพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ชาวนาจังหวัดน่านร่วมกับนักวิชาการปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาเอง จึงกำหนดให้มีจัดกิจกรรมไว้ 3 วัน คือ ตั้งแต่ วันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยมีกิจกรรมสำคัญๆ ดังนี้- พิธีกรรมสู่ขวัญ- ประกวดพันธุ์ข้าว พันธุ์ส่งเสริม ได้แก่พันธุ์ กข.6, กข.10 และสันป่าตอง พันธุ์ปรับปรุง ได้แก่พันธุ์ ข้าวน่าน 59 เบอร์ 15-18 พันธุ์ธัญสิริน และ พันธุ์พื้นเมือง การจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชาวนา และจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการ เกษตร ของเครือข่ายชาวนา และหน่วยงานภาคี การชิมข้าวใหม่ที่ชาวนาปรับปรุงพันธ์ขึ้นเอง และข้าวพันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริม การตักบาตรข้าวใหม่ เวทีเสวนาเชิงวิชาการประเด็น “ชาวนาน่าน ชาวนาไทย การเชื่อมโยงสู่นโยบายของรัฐบาล”

26734333 1967933739888234 152401996961775528 n

          การจัดกิจกรรมหนาวนี้กระซิบรักที่น่านในปี พ.ศ.2561 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2561 สถานที่จัดกิจกรรมหลักคือข่วงกระซิบรัก (ข่วงน้อย) ด้านข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านและข่วงเมืองน่านโดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน การแสดงแบบของเครือข่ายชาวนาน่าน 
          นอกจากนี้ตลอดทั้ง 3 วัน มีการจำหน่ายอาหาร สินค้าของฝากของที่ระลึกถนนคนเดิน “กาดข่วงเมืองน่าน” ด้วย ส่วนกิจกรรรมไฮไลท์ที่สำคัญ ภาคเช้าของวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 6.30 น. เริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ณ ข่วงเมืองน่าน พิธีบายศรีสู่ขวัญบริเวณข่วงกระซิบรัก พิธีสืบชะตา ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร และบูชาเทียนเสริมสิริมงคลตามแบบประเพณีน่านโบราณ กิจกรรมลอดซุ้มพญานาคคู่ขวัญ ณ วัดภูมินทร์ กิจกรรมผูกรักมัดใจ ฯลฯ 
          เทศบาลเมืองน่านจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมหนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ข้าวใหม่ ปลามัน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2561 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 5471 0234 ต่อ 102, 321 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โทร 0 5477 5169www.nancity.go.th

26814491 1967931313221810 2653374222105885779 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

071876
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
167
1054
25509
47967
9209
71876

Your IP: 107.21.16.70
2019-01-17 08:42
Scroll to top