26239600 1964362250245383 5603839799818591788 n

          สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามสายวิชาอาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครศึกษาดูงานพื้นที่“เทศบาลเมืองน่าน” เมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนระดับอาเซียน 

26904148 1964362080245400 8082701448324215459 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร นำโดยนาง เติมศิริ จงพูลผล ผอ.กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง นางสาว นิจศรา ธรรมชีวีวงศ์ ผอ.กองนโยบายและแผนงาน นางสาว วรนุช สวยค้าข้าว ลขานุการสำนักสิ่งแวดล้อมพร้อมบรรยายพิเศษ กรณี เทศบาลเมืองน่านได้รับเลือกเป็นเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน จากการที่สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาอาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีทักษะและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรสำนักสิ่งแวดล้อมและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้าฝ่ายสังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 50 เขต จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่านและลงพื้นที่ชุมชนมหาโพธิ์และชุมชนใกล้เคียงเพื่อเรียนรู้การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนเป็นสำคัญ

26804656 1964362243578717 2200431795773243579 n

26733665 1964362086912066 7562222291224578568 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

071870
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
110
167
1048
25509
47961
9209
71870

Your IP: 107.21.16.70
2019-01-17 08:31
Scroll to top