26231561 1953274018020873 679410534386739903 n

          (6 ม.ค.61) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดพะเยา กรณี : คณะกรรมการตลาดต้องชม วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองน่าน กลุ่ม อปพร.เทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานภาคีเป็นสำคัญ สร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน หนึ่งในกลไกลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาล

26169357 1953274031354205 6950760091706548000 n

26220261 1953274024687539 1077138761722958790 n

26230331 1953274121354196 8877046146344885104 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top