26229985 1953261458022129 5516466485734889367 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Creative Tourism District จังหวัดน่านโดย ททท. ณ ห้องประชุม น่านบูติค รีสอร์ท หลังจากที่ ททท.เลือก”น่าน”นำร่อง Creative tourism district: เติมเต็มคุณค่าประสบการณ์ใหม่ ให้ชีวิต โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแคมเปญ “Creative tourism district: เติมเต็มคุณค่าประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิต” เลือกพื้นที่นำร่องสร้างแบรนด์ให้จังหวัด “น่าน” พร้อมดันเส้นทางท่องเที่ยว 8 theme เชิญชวนคนสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถี “น่าน…ยิ่งเที่ยว ยิ่งสนุก ยิ่งผูกพันธ์”โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดโครงการไปเมื่อเร็วๆนี้

26731296 1953261454688796 7902270730423152902 n

26229823 1953261541355454 5966398399544234510 n

26219598 1953261451355463 2778172874668373710 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Scroll to top