26047316 1943655272316081 2375365433354480297 n

          เทศบาลเมืองน่านเปิดจุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561 หนึ่งในมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการท่องเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยศูนย์อำนวยการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณลานด้านหน้างานป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคอยอำนวยความสะดวกและช่วยดูแลความปลอดภัย สอบถามข้อมูลโทร 054-710261 และ 199 ตลอด 24 ชม.

26055790 1943655268982748 1025460161081138126 n

26111921 1943655388982736 7627599112842643943 n

26167195 1943655372316071 1220495894226163163 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top