26220169 1943648352316773 6473180346599043003 n

          เทศบาลเมืองน่านขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ( หน้าวัดภูมินทร์ ) เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตรับปีใหม่ ด้วยเทศบาลเมืองน่าน จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ( หน้าวัดภูมินทร์ ) เพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้และเพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองโดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ – สามเณร จำนวน 200 รูป มารับบิณฑบาต จึงขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านโดยพร้อมเพียงกัน ร่วมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ในวันจันทร์ ที่1 มกราคม 2561 ณ ข่วงเมืองน่าน

26047196 1943648222316786 1122670092192419290 n

26167536 1943648355650106 4483219028493054127 n

25660386 1943648482316760 1983122510523634211 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top