26055866 1943645915650350 211850354172759427 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเปิดเผยว่า โดยจังหวัดน่านได้รับการแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนิน โครงการ “ ของขวัญปีใหม่ 2561 ของศูนย์ดำรงธรรม ” โดยให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ การให้บริการทางทะเบียนและบัตรสำหรับประชาชน การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ข้อมูล ที่ตั้งสถานที่สำคัญและหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งประสานประสานวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีประชาชนประสบอุบัติเหตุ และแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับประชาชน เทศบาลเมืองน่านจึงเปิดให้บริการตามโครงการ “ของขวัญ ปีใหม่ 2561” ของศูนย์ดำรงธรรม ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม – 2 มกราคม 2561 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ

26001231 1943645812317027 742076607194203135 n
          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว มีการอำนวยความสะดวก ให้บริการข้อมูลคำแนะนำให้กับประชาชนผู้มารับบริการ การจัดช่องทางสำหรับ ผู้พิการตามแนวทางอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design For All) การเชื่อมโยงและบันทึกข้อมูลด้านงานทะเบียนราษฎรไปยังสำนักทะเบียนกลาง ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน ให้บริการการรับแจ้งเกิด การแจ้งเกิดเกินกำหนด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีทำบัตรเดิมหาย, ชำรุด) การขอหมายเลขประจำบ้าน การตรวจ คัด และรับรอง สำเนารายการทะเบียนราษฎร ฯลฯ โดยให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ
          ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 054-773840 054-710234 ต่อ 115 www.nancity.go.th facebook สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน

26166464 1943645912317017 5491823811770654613 n

26169390 1943645815650360 4745288054743107402 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

018388
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
288
478
15155
3688
9891
18388

Your IP: 54.234.228.78
2018-12-10 17:02
Scroll to top