กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

Latest 20 threads of all forums

25398983 1933020736712868 3036605980747460913 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่าน และเครือข่ายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน “Transformation Towards Sustainable and Resilient Society for All” ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind) ที่นอกจากเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส วันคนพิการสากล ตามประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม เป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ณ วัดอรัญญาวาส ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อเร็วๆมานี้

25508138 1933020853379523 3364902854379229547 n

20106814 1933020550046220 1813983198533137487 n

25443209 1933020543379554 6338961180482273574 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top