24174350 1912235678791374 7805951502506586038 n

          จังหวัดน่านเตรียมเปิดกิจกรรม Kick off โครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ข่วงเมืองน่าน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มพลังประชาชน ทุกภาคส่วน เตรียมมอบบัญชีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดส้มตำลีลา การแสดงดนตรีโฟล์คซอง ฯลฯ 
          จังหวัดน่าน ดำเนินงานบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อให้มีพื้นที่ตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น รวมถึงการลดต้นทุนทางการตลาดและการเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่น สินค้าตามฤดูกาล สถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ตลาดในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรได้นำสินค้าไปขายในพื้นที่ดังกล่าว ในราคาค่าเช่าถูก หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นการค้าขายด้านการตลาด และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยจะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน จากตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท (รายละเอียดเพิ่มเติม www.market.moi.go.th ) สำหรับกิจกรรมการ Kick off โครงการตลาดประชารัฐ จะมีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นี้ ณ ข่วงเมืองน่าน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มพลังประชาชน ทุกภาคส่วน ในงานจะมีการ มอบบัญชีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดส้มตำลีลา การแสดงดนตรีโฟล์คซอง ฯลฯ

24174361 1912235612124714 1085883556004485715 n

          ด้าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านตลาดชุมชน โดยใช้กลไกตลาดชุมชนเป็นช่องทางให้กับเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการพัฒนาสินค้า OTOP และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) อันเป็นการวางฐานราก ของประเทศในอนาคต พื้นที่ข่วงเมืองน่านถูกคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ “ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ” เพื่อ “ สร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข” โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบกับถูกคัดเลือก ให้ดำเนินการพื้นที่ต้นแบบ “ตลาดต้องชม” โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งในปี พ.ศ.2560-2561 ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน่าน เทศบาลเมืองน่าน กลุ่ม อปพร.เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและหน่วยงานภาคีได้ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน รณรงค์“กาดข่วงเมืองน่าน ตลาดต้องชม” ดังกล่าวเพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานผลประโยชน์ฯ ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 134

24129519 1912235505458058 2931947416686493265 n

24131500 1912235502124725 5752968949941835177 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

008841
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
377
687
5704
4032
4809
8841

Your IP: 54.161.66.30
2018-11-13 02:13
Scroll to top