24129464 1912226702125605 221668871874633847 n

          ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในงาน 3 เป็งสรงน้ำพระธาตุเจ้าชายาประดิษฐ์ ปิดทองพระเจ้าทันใจ เพื่อสมทบทุนการบูรณะพระอุโบสถ ทอดถวาย ณ วัดสวนหอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันที่ 2-3 ธันวาคม ศกนี้
          เนื่องด้วยคณะศรัทธาวัดสวนหอมได้ร่วมกันจัดงาน 3 เป็ง สรงน้ำพระธาตุเจ้าชายาประดิษฐ์ ปิดทองพระเจ้าทันใจและจะทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการถวายผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่กำลังทรุดโทรมไปไม่สะดวกในการบำเพ็ญกุศลตลอดถึงการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ด้วย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำทุนทรัพย์ไปบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถต่อไป กำหนดการ วันเสาร์ ที่ 2 ธ.ค.2560 เวลา 19.00 นงเป็นต้นไป มีมหรสพสมโภช วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ทำบุญตักบาตรบริเวณลานพระธาตุ 9.00 น. บวงสรวงเทวดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ และ 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระธาตุประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน 

24176766 1912226585458950 3905885710836081818 n


          วัดสวนหอม (ชายาประดิษฐ์) ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านสวนหอม (บ้านหนองหม้อ) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจรดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้จรดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออกจรดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ วัดสวนหอมสร้างเมื่อ พ.ศ.2366 ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2502 เสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ 1 หลัง เจดีย์ 1 องค์ หอไตร 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอฉัน 1 หลัง กุฏิ 2 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง พระพุทธรูปสำริดหน้าตัก 10 นิ้ว 1 องค์ วัดสวนหอม ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากคณะศรัทธาด้วยดีเรื่อยมา ต่อมาแม่เจ้ายอดหล้า (หล้าน้อย) พระชายาแห่งพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 ได้มีศรัทธาอุปถัมภ์สร้างธรรมาสน์เอกทรงปราสาทถวายไว้ที่วัดสวนหอม พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ ได้เป็นประธานสร้างวิหารวัดสวนหอมขึ้น 1 หลังดังปรากฏในจารึกประชุมพงศาวดารพระเจ้าน่านตอนหนึ่งว่า “(พ.ศ.2455 ได้สร้างพระวิหารวัดสวนหอม ตำบลหัวเวียง 1 หลัง ก่ออิฐถือปูน มีเพดานลงรักปิดทอง น้อยทะเป็นสล่า สิ้นเงิน 4,600 บาท)” เนื่องจากวัดสวนหอมได้รับการอุปถัมภ์จากแม่เจ้ายอดหล้าพระชายาพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ จึงได้ชื่อว่า (วัดสวนหอมชายาประดิษฐ์) การบริหารปกครองมีเจ้าอาวาสที่ทราบนามคือ พระอธิการอุตธิยา พระอธิการอินต๊ะ โพธิ(อินเขียน อิทฺธิวโร) พระสโกณ พระอินแก้ว พระอธิการเทพวงศ์ สทฺธาธิโก พระอธิการทอง ทีฆายุโก พระอธิการยงยุทธ ธมฺมปวโร พระครูผาสฺกนันทวัฒน์(ศราวฺธ สฺขวฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดสวนหอมในปัจจุบัน

24231860 1912226428792299 105281006280369091 n

24058730 1912226432125632 2946898592678553562 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

008846
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
377
692
5704
4037
4809
8846

Your IP: 54.161.66.30
2018-11-13 02:26
Scroll to top