24129769 1911043305577278 505581766194476670 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ กล่าวให้โอวาท คณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านในโอกาสเป็นตัวแทนนักกีฬาภาคเหนือ เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครภูเก็ตเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ณ จ.ภูเก็ต 
          เมื่อเร็ว ๆ มานี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตีเมืองน่านและคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านในโอกาสเป็นตัวแทนนักกีฬา ภาคเหนือ เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครภูเก็ตเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่เทศบาลเมืองน่าน ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ครั้งที่ 35 ระดับภาคเหนือ “วังจันทร์เกมส์ 2017” ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ภาคเหนือ เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครภูเก็ตเกมส์” ณ สนามกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมกีฬา ในการพัฒนาตนเองให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เห็นคุณประโยชน์ของกีฬาและหันมาเล่นกีฬากันมากยิ่งขึ้น ให้เด็กนักเรียนได้ใช้การกีฬาพัฒนาตนเองไปสู่พฤติกรรมที่ดี มีความสามัคคี คุณธรรม และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเพื่อให้นักเรียนเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี มีการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาและเป็นตัวแทนของประเทศต่อไปในอนาคต สำหรับนักกีฬาในสังกัดเทศบาลเมืองน่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน “ระดับภาคเหนือ” เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “ระดับประเทศ” ณ จังหวัดภูเก็ต มีรายการ ดังนี้ กรีฑาหญิง รุ่นอายุ 12 ปี วิ่ง 60 เมตร วิ่ง 80 เมตร วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร วิ่งผลัด 8 x 80 เมตร วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร และวิ่งกระโดดไกล กรีฑาหญิง รุ่นอายุ 14 ปี วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร กรีฑาชาย รุ่นอายุ 14 ปี วิ่งกระโดดไกล กรีฑาชาย รุ่นอายุ 16 ปี วิ่งกระโดไกล รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่http://www.nakornphuketgames.com

24131197 1911043162243959 863118928644137904 n

24176785 1911043078910634 7185432976449822795 n

24294056 1911043165577292 6604170028639366981 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top