24129974 1908665995815009 8286595189566255742 n

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ ถนนหน่อคำ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน จัดโดยสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.น่าน สสส. และหน่วยงานภาคี โดยสมาคมแข่งเรือจังหวัดน่านและหน่วยงานภาคีได้จัดเวทีถอดบทเรียนประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2560 เพื่อรายงานข้อมูลเรือแข่ง ระเบียบ กติกา การอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขับเคลื่อนประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปี 2561 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางประเพณีเรือแข่งจังหวัดน่าน” มีผู้เข้าร่วมเสวนนาประกอบด้วย อาจารย์ราเชทร์ กาบคำ นายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน อาจารย์สง่า อินยา ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอท่าวังผา นายอเนก สิทธิ เลขานุการสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่านและนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีจังหวัดน่าน

23905735 1908665992481676 1214480769972495645 n

24129774 1908668512481424 2338695695943824337 n

24131408 1908664202481855 9030786114671653861 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top