23794914 1903846399630302 9109771581650885686 n

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโครงการ NAN MODEL เด็กไทยแก้มใส ณ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล

23795108 1903846479630294 2204548882617356293 n

          23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านและนางลัดดา ฝายนันชัย รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำโดย นางสุกัญญา รัชนี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการจัดการศึกษาแก่บุคลากร โดยกำหนดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้ยังได้มีระบบการจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม แก่การเพิ่มพูนประสบการณ์ของครูผู้ดูแลเด็กต่อไป

 23795683 1903846396296969 234056117708391151 n
23844604 1903846472963628 5254561392272981537 n
 
 
ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

Scroll to top