23755083 1903837426297866 708403564130558134 n

          เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นาง อริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตามโครงการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของเมืองในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน จัดโดยเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการส่งเริมสุขภาพ (สสส.) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทศบาลเมืองน่าน นำคณะโดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการเมือง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การรณรงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยอาศัยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานภาคี 
          ในการนี้ นางวันเพ็ญ มังคละ อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ประธานชมรมประธานชมรม อสม.เทศบาลเมืองน่าน ร่วมบรรยาย กรณี ความร่วมมือของชุมชนน้ำล้อม ในการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน จากนั้น คณะศึกษาดูงานลงพื้นที่ชุมชนน้ำล้อม ชุมชนใกล้เคียง เยี่ยมชมโบราณสถาน ในพื้นที่ จังหวัดน่าน ด้วย

23755797 1903837536297855 3704623395830307198 n

23755363 1903837379631204 369501921927595701 n

23795054 1903837946297814 5506166431584899706 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

000007
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
0
7
0
7
0
7

Your IP: 54.80.188.87
2018-10-22 06:34
Scroll to top