23517501 1894209763927299 3067140181274953380 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thailand Future cities Project) กรณี : การปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ เพื่อออกแบบก่อสร้างและการจัดการ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) 
          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมหรือกรณีการก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรม ด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ ตามโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thailand Future cities Project) จากการที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน (ศูนย์ล่องน่าน) ไปเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ระหว่าง ALMEC Corporation และเทศบาลเมืองน่านโดยทางโครงการฯ ได้ขออนุมัติใช้พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบของอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ตามแบบก่อสร้างและแบบจัดนิทรรศการสำหรับพัฒนาเป็นศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนด้วยจักรยาน (ศูนย์ล่องน่าน) ภายใต้งบประมาณสนับสนุนขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้ส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธ์ของเทศบาทเมืองน่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดน่าน ต่อไป จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน ภายใต้แนวคิด “เทศบาลเมืองน่าน นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” ต่อไป

23559428 1894209500593992 811926881330246415 n

23561278 1894212353927040 6559497611855054719 n

23621228 1894209910593951 4388190256314676546 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

000005
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
0
5
0
5
0
5

Your IP: 54.80.188.87
2018-10-22 06:33
Scroll to top