พิมพ์

23316344 1887402771274665 5366715065740037210 n

          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถโดยสาร สายที่15 เที่ยวปฐมฤกษ์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน เส้นทาง น่าน – ไชยบุรี – หลวงพระบาง โดยมี นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นผู้กล่าวเปิดรายงานในพิธี ในงานนี้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีเปิดดังกล่าวท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก
          นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)กล่าวว่า ในวันนี้(9 พ.ย.2560) บขส.ได้เปิดเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ เส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ สายที่ 15 เส้นทาง น่าน – ไชยะบุรี – หลวงพระบาง ระยะทาง 373 กิโลเมตร โดยเส้นทางน่าน – ไชยะบุรี – หลวงพระบาง เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ขนส่ง จำกัด กับ บริษัท นาหลวงขนส่ง โดยสารผ่านแดนท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเปิดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นการดำเนินงานตามแนวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย

23319091 1887407391274203 5643739909980305052 n

          สำหรับเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ สายที่ 15 เส้นทางน่าน – ไชยบุรี – หลวงพระบาง ใช้เวลา เดินทาง 8.30 ชั่วโมง โดยรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) มินิบัส ไม่เกิน 21 ที่นั่ง ออกจากสถานีต้นทางและปลายทาง เวลา 08.00 น. อัตราค่าโดยสาร 660 บาท 
          กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า ปัจจุบัน บขส.ให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทย – ลาว และ ไทย – กัมพูชา รวมถึง 15 เส้นทาง ได้แก่ หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ , อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์ ,อุบลราชธานี - ปากเซ , มุกดาหาร – สะหวันนะเขต , ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ , กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ , นครพนม – ท่าแขก , เชียงใหม่ – หลวงพระบาง , อุดรธานี – หนองคาย – เมืองวังเวียง , กรุงเทพฯ – ปากเซ , เชียงราย – บ่อแก้ว , กรุงเทพฯ – เสียมราฐ , กรุงเทพฯ – พนมเปญ , เลย – ไขยะบุรี – หลวงพระบาง , น่าน – ไชยะบุรี – หลวงพระบาง เปิดให้บริการทุกวัน มีประกันภัยการเดนทางทุกที่นั่ง สนใจเดินทางต่างประเทศด้วยรถโดยสาร บขส. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-9362841-8 และ Call Canter 1490 ตลอด 24 ชั่งโมง

23472106 1887402574608018 3162196288558924041 n

23380238 1887402254608050 2501831589148347644 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านโทร 0 54710 234 ต่อ102 www.nancity.go.th