23168044 1884232061591736 7736868255363124421 n

          6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นาย ณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายธีระ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมหารือกับคณะที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา สืบเนื่องจาก กรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้มีประกาศฯ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2560 และประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น 

23168045 1884231988258410 6293475241668945432 n

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้พิจารณาในการสนับสนุนข้อเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ภาคเหนือ)ของเทศบาลเมืองน่าน ดังประกาศ กรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาในการสนับสนุนโครงการฯ ตามประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และโปร่งใส จึงได้มีการชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ราว 22 ล้านบาทเศษ

23172930 1884231918258417 5043024545827031736 n

23231365 1884231911591751 8802351782604405399 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

018408
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
210
288
498
15155
3708
9891
18408

Your IP: 54.234.228.78
2018-12-10 17:42
Scroll to top