23316650 1884046261610316 983724950081854901 n

          เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับชมรมหัวหน้าบ้านเขตเทศบาลเมืองน่าน สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานวัฒนธรรม จ.น่าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและ สสส. จัดงานประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้า เบียร์ และเบื่อประทัดประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และขอขมาต่อพระแม่คงคา ประจำปี 2560 
          ที่สวนสาธารณะ ริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง "ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด” ประจำปี 2560 โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป และเพื่อสร้างคุณธรรม ความกตัญญู มีความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดกับประชาชนอีกทั้งเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งทางเทศบาลเมืองน่าน ชมรมหัวหน้าบ้านเขตเทศบาลเมืองน่าน และหน่วยงานภาคี ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง"ปลอดเหล้า-เบียร์และเบื่อประทัด”ประจำปี 2560 ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเพณีปลอดเหล้า เบียร์ และเบื่อประทัด ส่งเสริมเทศกาลลอยกระทงของไทยเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและทรงคุณค่า ไม่ให้ถูกทำลายให้เสียความเป็นเอกลักษณ์ จากปัญหาที่มาจากการดื่มเหล้า เช่น ปัญหาอุบัติเหตุจราจร อาชญากรรม หรือการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน การมอมเมาเยาวชนหญิงและล่อลวงไปจนทำให้เสียตัวได้ ขณะที่ต้องการให้งดการจุดประทัดยักษ์ภายในบริเวณผู้คนหนาแน่น หวั่นเกิดอันตรายได้ ภายในงานจัดให้มีการประกวดกระทงกลาง การประกวดนักร้อง การประกวดหางเครื่อง รำวงมะเก่าพร้อมชมการแสดงอื่นๆ งานวันลอยกระทง ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนาอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยรณรงค์ไม่ใช้วัสดุพลาสติก หรือโฟมมาทำเป็นกระทง จะเน้นใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อจะได้ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาด และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการขับเคลื่อนให้ประเพณีต่าง ๆ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ส่งเสริมประเพณีอันดีให้คงอยู่ตลอดไป

23172589 1884046424943633 99822233090950116 n

23172835 1884046051610337 5207104660910077158 n

23244466 1884046034943672 64308084998658193 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

Scroll to top