23130461 1879606025387673 385612158140439521 n

          เมื่อเร็วๆมานี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
          วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวัน ขึ้น 11 ค่ำ เดือนยี่ คณะศรัทธาชุมชนบ้านดอนแก้วได้จัดให้มีการทำบุญทอกกฐินสามัคคีประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุนปรับปรุงหอไตรเดิม ของวัดดอนแก้วซึ่งเก่าแก่มาก ทรุดโทรม ผนัง หลังคา พุพัง ไม่สะดวกต่อการจะทำประโยชน์หรือบำเพ็ญศาสนกิจ จึงประสงค์จะบูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นศูนย์การเรียนรู้ เผยแพร่วัตถุมงคล วัตถุโบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนต่อไป

23131779 1879603362054606 6551054876882466800 n

          ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ ในปัจจุบันพุทะศาสนิกชนต่างพร้อมใจจัดแต่งบริวารของกฐินทาน อาทิ ปัจจัย หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่ง กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน

23032863 1879607128720896 3768469038027627748 n

22894141 1879603378721271 2442426096889022667 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

Scroll to top