23231214 1879592672055675 3267293458901212469 n

          สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน เตรียมจัดกิจกรรมทำบุญประจำปี มอบทุนแก่ผู้สูงอายุ และเยาวชนที่ยากไร้และมุทิตาจิตนายแพทย์ บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษาของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดน่าน มีอายุครบ 7 รอบ 84 ปี ในวันที่ 10 พ.ย.2560 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคาร สิริเวชรักษ์ รพ.น่าน

          นายศรศักดิ์ คำวัง ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน เปิดเผยกับทีมข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน กรณี : สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่านเตรียมจัดพิธี ทำบุญประจำปีสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน พร้อมเตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกิจการผู้สูงอายุและมอบทุนกองทุนเพื่อเด็กและคนชราทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเยาวชน
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมงาน ณ ที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน ในวัน ศุกร์ ที่ 10 พ.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จะได้จัดพิธีทำบุญประจำปี โดยมีนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดน่าน เป็นประธานงานทำบุญประจำปีสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน รวมทั้งการแสดงมุทิตาจิตรต่ออาจารย์ นายแพทย์ บุญยง วงศ์รักมิตรประธานที่ปรึกษาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดน่าน ที่มีอายุครบ 7 รอบ 84 ปี อีกทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านและหน่วยงานภาคี ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการระลึกถึงบทบาทสำคัญผู้สูงอายุขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตในบุญคุณของผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการระดมความคิด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากหน่วยงาน องค์กร เพื่อผลักกันให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุใน จ.น่าน จำนวน 80,390 คน เป็นผู้พิการ 11,332 คน ป่วยติดเตียง 1 % มีชมรมผู้สูงอายุระดับ อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านรวม 944 ชมรม โดยจังหวัดน่านได้กำหนดให้เป็นนโยบาย แผนงาน ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดด้วย พร้อมนี้ ได้เตรียมจัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุสำหรับดำเนินงานโครงการต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทุกด้านและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ยากไร้ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ประสานงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดน่าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.น่าน โทรศัพท์ 054-719000 และ 081-4943446

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

พยากรณ์อากาศ

สวท. น่าน FM 94.75 MHz

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

072018
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
167
1196
25509
48109
9209
72018

Your IP: 34.203.213.116
2019-01-17 16:54
Scroll to top