พิมพ์

22853422 1878806005467675 270269214675887842 n

          ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านได้แก่ รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล 
รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร นำคณะนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ“วังจันทน์เกมส์ 2017” สานสัมพันธ์ ท้องถิ่นไทย ณ จังหวัดพิษณุโลกเข้าเยี่ยมคารวะ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน พร้อมรับฟังโอวาทเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 “นครภูเก็ตเกมส์”. ระหว่างวันที่1 – 10 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ตต่อไป

22885910 1878805535467722 2645868929794479341 n

          สรุปผลการแข่งขันกรีฑากีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 วังจันทน์เกมส์ นักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ทั้ง 3 โรงเรียน คว้า 8 เหรียญทอง /1 เหรียญเงิน/ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ กรีฑา รุ่นอายุ 12 ปี หญิง 1.วิ่ง 60 เมตร 2. วิ่ง 80 เมตร 3. วิ่ง 100 เมตร 4. วิ่ง 200 เมตร5. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร6. วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร 7. วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร8. วิ่งกระโดดไกล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 8 เหรียญทอง ด้าน กรีฑา รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 1. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ส่วนกรีฑา รุ่นอายุ 14 ปี ชาย 1. วิ่งกระโดดไกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กรีฑา รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 1. วิ่งกระโดดไกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

22885822 1878805538801055 1465218846423065052 n

22886070 1878805618801047 7520769307444380473 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th