พิมพ์

22894215 1878795638802045 256220955591108317 n

          เทศบาลเมืองน่านร่วมกับกลุ่ม อปพร. เทศบาลเมืองจัดการประชุมกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าและบริการถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เพื่อให้การจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินฤดูแห่งการท่องเที่ยว (High Season)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจ ประทับใจ ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความเป็นระเบียบในการเข้าจำหน่ายสินค้า 
          1 พ.ย.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานการประชุมกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าและบริการถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน พร้อมด้วยนางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่านรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองน่าน โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่าในทุกสัปดาห์จะมีการจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านบริเวณถนน ผากองด้านข้างวันภูมินทร์และจะมีลานข่วงเมืองน่านขนาดใหญ่ด้านหน้าวัดภูมินทร์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ซึ่งลานข่วงเมืองน่านนี้เปรียบเสมือนห้องรับแขกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองน่านที่มีไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองน่านที่ต้องการมาสัมผัสถึงกลิ่นอายวัฒนธรรมของคนเมืองน่านโดยการนั่งรับประทานอาหารบนขันโตกพื้นเมือง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม และจะมีการจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้าพื้นเมืองของที่ระลึก ไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาลองชิมและเลือกซื้อของฝากกลับบ้าน 

22894054 1878795632135379 1943429463193518897 n

          ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน มีจำนวนร้านค้า มาจำหน่ายสินค้า อาหารการกิน จำนวน 317 ร้านค้าโดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนอาหาร 147 ร้านและโซนเสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป ของที่ระลึก 170 ร้านซึ่งอาหารที่ได้รับการตอบรับดีส่วนมากจะเป็นอาหารพื้นเมือง อาทิ น้ำพริกอ่อง ใส้อั่ว ไกยี แกงฮังเล และแกงแค ส่วนเสื้อผ้าและของที่ระลึกส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายหลากสีสรร สิ้นค้าทำมือที่ทำมาจากผ้าฝ้าย ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นเดียวกัน ในขณะที่ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านแห่งนี้รณรงค์ให้เป็นถนนคนเดินปลอดโฟม เพื่อสิ่งแวดล้อม 100% อีกด้วย

23032647 1878795872135355 5689193903169133593 n

          ด้านศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน รวมถึงข้อมูลที่อำนวยความสะดวก ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก หรือโรงแรม ที่พัก และแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน มีห้องน้ำ-สุขา ชาย, หญิง พร้อมทั้งบริการรถรางนำเที่ยว นั่งชมวัดวาอาราม แหล่งท่องเที่ยวในย่านหัวแหวนเมืองเก่า และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านเพื่อคนทั้งมวล (Nan Municipality Tourist Information Center for All) บริการรถรางนำเที่ยวสอบถามข้อมูล โทร. 054 751 169

23032919 1878795635468712 627980791344974878 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th